Vinhomes được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 32.661 tỷ đồng tại Hưng Yên

Dự án Đại An có quy mô 293,96ha, tiến độ thực hiện là 6 năm. Vốn đầu tư là 32.661 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15%.

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Đại An, thuộc địa bàn xã Tân Quang, thị trấn Như Quỳnh thuộc huyện Văn Lâm và xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đây là dự án của Công ty cổ phần Vinhomes. Dự án có quy mô 293,96ha, vốn đầu tư thực hiện 32.661 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện là 6 năm kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư.

Khu đô thị Đại An Hưng Yên

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng thành khu đô thị kiểu mẫu, văn minh, hiện đại đa dạng về sản phẩm nhà ở, thương mại, dịch vụ; xây dựng môi trường sống, làm việc lý tưởng cho người dân, tạo đột phá phát triển kinh tế – xã hội và là động lực phát triển cho đô thị Văn Giang, Văn Lâm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *